TOPRAK HAZIRLIĞI

Universal Power 12.12.12+15OM+10SO3+ME(0.5FE+0.5MN+O.5ZN) 60-80 kg/da

veya

Euro Kompoze ekstra 13.24.12+10SO3+ME(0.5Fe+0.1Mn+0.5Zn) 40-60 kg/da

veya

Euro Kompoze 20-20-0+20SO3 40-60kg/da

veya

Euro kompoze 15.15.15+15so3 40-60 kg/da

ÜST GÜBRELEME

Universal Nitro 25-0-0+10so3+20om 30-40kg/da

veya

Fertifer 32.0.5+22So3 40-50kg/da

YAPRAK GÜBRELEMESI
1.Uygulama

Strike Lucky 250-300 cc/100 lt suya
Strike Nof 250-300 cc/100 lt suya

Ot ilaçları ile karıştırılabilir
2.Uygulama

Strike Znp 250-300 cc/100 lt suya

3.Uygulama

Strike K 5.0.30 200-300 cc/100 lt suya
Strike Nof 250-300 cc/100 lt suya

NOT: Ara sulamalarında boş su

, ilaç, asit, aminoasit, humic asit verilebilir. Boş gübresiz sulama( çok sık olamamakla birlikte sıcak günlerde tercih edilmeli)
Toprak yapısı, sulama, iklim şartlarından dolayı yaşanılacak değişikliklerden dolayı farklı uygulamalar yapılabilir.