Toprak Hazırlığı

Universal Başak 12-22+15OM+ME(0.5FE+0.5ZN) 20-40 kg/da

VEYA

Universal Full 15-15-15+15OM+15HFA 40-50 kg/da

VEYA

Euro Kompoze Ekstra 15-15-15+15SO3+ME(1ZN) 40-50 kg/da

VEYA

Euro Kompoze ekstra 13-24-12+10SO3+ME(0.5FE+0.1MN+0.5ZN) 40-50 kg/da

Yapraklar Açılınca

Strike humic 150-300 cc/100 lt suya
Strike Nitro 150-300 cc/100 lt suya
Strike Znp  200-300 cc/100 lt suya

Çiçeklenmeden Sonra

Strike Lucky 7.7.7 200-300 cc/100 lt suya
Strike Nof 200-300 cc/100 lt suya

Kalsiyum ve Magnezyum (mutlaka takviye yapılmalı)
NOT: Ara sulamalarında boş su, ilaç, asit, aminoasit, humic asit verilebilir. Boş gübresiz sulama( çok sık olamamakla birlikte sıcak günlerde tercih edilmeli)
Toprak yapısı, sulama, iklim şartlarından dolayı yaşanılacak değişikliklerden dolayı farklı uygulamalar yapılabilir.