Toprak Hazırlığı

Euro Kompoze Extra 13-24-12+10so3+me(0.5fe+0.1mn+0.5zn)  50-60kg/da

veya

Euro Kompoze Extra 15.15.15+15so3+me(1zn) 50-60 kg/da

veya

Universal power 12.12.12+15OM+10so3+me(0.5fe+0.5mn+0.5zn) 60-70 kg/da

Yağmurlama Besleme Programı (AÇIK TARLA)
1- Soğan 2-3 Yapraklı Aşamada (Gelişme Dönemi)

Fertifer 15.30.15 1-2lt/da
Strike humic 500 cc/da

Combi
2- Soğan 5-6 Yapraklı Aşamada (Büyüme Dönemi)

Fertifer 10.0.45 2 Kg/da
Strike humic 1 lt/da

Magnezyum ve Combi
3- Soğan Aktif Büyüme Dönemi

Fertifer 10.0.45 3 kg/da
Strike Nof 1 lt/da

Calcium
4- Soğan Kabuk Oluşum Dönemi (Kabuk Kızarma)

Strike K 5.0.30 3 lt/da

Magnezyum
NOT: Ara sulamalarında boş su

clomid Prix: Achat en Ligne Sans Ordonnance

, ilaç, asit, aminoasit, humic asit verilebilir. Boş gübresiz sulama( çok sık olamamakla birlikte sıcak günlerde tercih edilmeli)
Toprak yapısı, sulama, iklim şartlarından dolayı yaşanılacak değişikliklerden dolayı farklı uygulamalar yapılabilir.