image

image

Neden Universal Organomineral Gübre?

Tavsiye ediyoruz

Organomineral gübreler , kimyasal gübrelerde bulunan bitki besin elementlerini ve organik maddeyi beraberce bulundurmakta , böylece besin maddesi içerikleri daha standart halde sunulabilmektedir. Organomineral gübrelerde Azot (N), Fosfor (P), Potasyum (K), Kükürt (S), Çinko (Zn) gibi bitki besin mineralleri ile humik-fulvik asit ve kompost kaynaklı organik madde bir arada bulunmakta ve taban gübresi olarak kullanılmaktadır. Organik materyallerin toprak verimliliği üzerine olan olumlu etkilerinden yararlanılarak “organik madde+mineral gübre” şeklinde üretilen organomineral gübreler, bir yandan yıkanma ile besin elementlerinin kaybını azaltırken diğer yandan toprağın verimlilik öğelerini düzelterek kullanılan minerallerin etkinliğini artırmaktadır.

Tarım toprakların erozyonla kayıpları, verimlilik potansiyellerini oluşturan fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri bakımından organik madde içerikleri çok önemlidir. Tarım topraklarının organik madde içerikleri ağırlıklarının en az %3’ü kadar olması gerekmektedir. Türkiye tarım topraklarının %99’u organik madde bakımından fakirdir. Bunun en önemli nedeni organik madde kaynaklarımızın doğru bir şekilde kullanılmaması, anızın yakılması, iklim ve yanlış toprak işleme tekniklerinin uygulanmasıdır. Ülkemizde var olan 110 milyon ton civarındaki organik madde kaynağımızın tarımda kullanılması için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

KISACASI TARLADA HEM VERİM ALIP HEMDE TOPRAĞINIZI REHABİLİTE ETMEK İSTİYORSANIZ UNIVERSAL ORGANOMONERAL GÜBRE KULLANIMINI AKSATMAYINIZ.

Scroll Up