TOPRAK HAZIRLIĞI

Üniversal Başak 12.22.0+15OM+12SO3+ME(O.1ZN) 30-40kg/da

veya

Euro Kompoze 20.20.0+(20SO3) 20-30kg/da

veya

Euro Süper Kompoze 20.20.0+(10SO3)+ME(1Zn)  20-30kg/da

KARDEŞLENME DÖNEMİ

Strike Nof 200-300 cc/10 lt suya
Strike Znp 100 cc/100 lt suya

KÖK BOĞAZI İLACI

Fertifer 15.30.15 200-300 gr/100 lt suya
Strike Nof  200-300 cc/100 lt suya
Strike K 5.0.30 150-300 cc/100 lt suya

SAPA KALKMA DÖNEMİ

Fertifer 7.9.30 150-300 gr/da
Strike Nof 200-300 cc/100 lt suya

Deniz yosunu
DANE DOLUM

Strike K 5.0.30 200-300 cc/100 lt suya
Strike Lucky 7.7.7 200-300 cc/100 lt suya

Deniz yosunu
NOT: Ara sulamalarında boş su

, ilaç, asit, aminoasit, humic asit verilebilir. Boş gübresiz sulama( çok sık olamamakla birlikte sıcak günlerde tercih edilmeli)
Toprak yapısı, sulama, iklim şartlarından dolayı yaşanılacak değişikliklerden dolayı farklı uygulamalar yapılabilir.