image

Kimyasal Gübreler

Kimyasal denilen gübre çeşidi, toprakta bulunması gereken inorganik maddeleri desteklemek amacıyla üretilir. Üretim aşamasında doğal olmayan yöntemler kullanıldığı için bu gübrelere kimyasal gübreler denir.

Organomineral Gübreler

Organomineral gübre; organik ve kimyasal hammaddelerin harmanlanarak üretildiği hibrit bir gübre çeşididir. Organik maddelerin toprak iyileştirici özelliği ile kimyasal minerallerin avantajlarının bir gübrede toplanmasıyla elde edilir.

Damlama Gübreler

Fertigasyon, bitki besin maddelerinin (katı ve sıvı gübrelerin) sulama sistemlerindeki suyla birlikte özellikle bitkinin kök bölgesi civarında bulunan toprağa uygulanmasıdır. Bu yöntem bitkinin ihtiyaç duyacağı besin maddelerine rahatlıkla ulaşmasına olanak sağlamaktadır.

Sıvı Gübreler

Sıvı gübre uygulanan toprak, daha önceden kimyasal bir gübreleme uygulanan bir toprak ise, toprağın bir önceki kimyasal gübreden arınmasına ve temizlenmesine yardımcı olur. Sıvı olması sebebiyle bitki toprağının ve gövdesinin su kaybını büyük ölçüde azaltır.

Yavaş Salınımlı Gübreler

Gübrenin içeriğinde bulunan azotun tamamen ya da kısmen bir dönüşüme uğramasıyla bitkiler tarafından alınabilecek azot formuna dönüşmesi, dolayısıyla bu alınımın uzun süreli ve yavaş devam etmesini sağlayan, ileri teknoloji ürün gübrelerdir.

Azotlu Gübreler

Bitkiler azot ihtiyacını daha çok amonyum (NH4) ve nitrat (NO3) formundaki azot kaynaklarından temin ederler. Bütün azotlu gübrelerin hammaddesi amonyaktır. Toprağa uygulandıklarında parçalanarak amonyum ve nitrata dönüşürler. Böylece bitkilerin tüm azot ihtiyacını karşılayabilirler.

Organik Gübreler

Bitkilerin beslenebilmesi için gerekli minarelleri bünyesinde bulunduran ve toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzenleyerek bitkilerin topraktan daha kolay beslenmesini sağlayan maddeye gübre adı verilir. Hayvan atıklarından, fosillerden ve benzer doğal yollarla oluşan gübreye organik gübre denir.

Potasyumlu Gübreler

yazı gelecek

Scroll Up