image

Sebze Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Sebze yetiştiriciliğinde gübreleme verimin artırılması ve birim alandan daha çok ürün elde edilmesi açısından önemlidir. Ayrıca yetiştirme dönemi içerisinde toprağa verilecek gübre miktarı ve cinsi ile verilecek gübre miktarı ve cinsi ile verilecek gübrenin formu da bitki bünyesindeki besin maddesi miktarı etkilenmektedir. Araştırmada gübre kombinasyonları ile II. Hasat sebze verimi,toplam sebze verimi, sebze eni ,boyu arasında farklılıklar tespit edilmiştir.

Meyve Yetiştiriciliğinde Yeşil Gübreleme

Toprağın yapısını düzeltmek,organik madde ve besin maddesi temin etmek için meyve bahçelerinde Meyve ağaçlarının gövdesinden belli bir uzaklıkta yetiştirilen baklagil türü bitkilerin toprağa gömülmesi ile yeşil gübre uygulaması yapılır. Bu bitkilerin ekim zamanı bölge şartlarına göre değişebilir fakat bitkiler çiçeklenme evresine gelmeden önce toprağa karışmalıdır.

Meyve Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Organik gübre toprağın fiziksel yapısını korur-iyileştirir, bitkilerin kökleri daha iyi gelişir, verimi arttırır. Ürün kalitesini arttırır.Zengin makro ve mikro besin maddeleri içeriğiyle toprağı zenginleştirir.Çevre dostu özelliğinden dolayı toprağı kirletmez. Kimyasal maddeler, tarımsal ilaçlarla kirlenmiş ve fazla ağır metal içeren toprağın iyileşmesini sağlar. Toprağın su tutma kapasitesini arttırır. Bu nedenle sulama sayısı azalır. Toprağın havalanma kapasitesini arttır, toprağın tava gelmesini kolaylaştırır.Bitkinin gelişimine olumlu etki yapar, hızlandırır. Erozyon riskini azaltır. Çünkü toprağın yüzeyindeki tanelerin kümeleşmesinde rol oynar.Sıkışık toprağın oluşumunu önler. Toprak yüzeyinde sert tabakaların oluşmasını önleyerek, kolayca işlenmesini sağlar.Toprakta mikroorganizmaların azalmasını önler, uygun seviyeye getirerek biyolojik dengenin kurulmasını sağlar. Bu mikroorganizmalar topraktaki besin maddelerinin yarayışlılığını arttırır, bitki tarafından alınmasını kolaylaştırır.Toprağın pH’ını ve sıcaklığını düzenler.

Tarımda Yatırım Yapmanın Yeni Bir Yolu

Artan Dünya nüfusu ile birlikte gıda ihtiyacı da artmaktadır. Tüm bunlara istinaden  tarım alanları alınan göçlerin ve yeni yerleşim alanlarının çoğalmasıyla birlikte  azalmaktadır.

Geleneksel tarım sektörü artan gıda talebini karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Ekilebilir alanın kısıtlı olması nedeniyle gübre kullanımı ile verimliliğin artırılması gerekmektedir. Birim alanda en fazla verim elde ederek gıda güvenliğine katkı sağlamak açısından kimyevi gübreler “endüstriyel tarım”ın vazgeçilmezidir. Gübrenin tarımsal üretimdeki girdilerindeki maliyeti yaklaşık olarak %15-20 iken, bilinçli kullanılmaları halinde ortalama %50’ler oranında verim artışı sağladığı bilinmektedir.

Organik Ürünler Sunuyoruz

Organik gübre toprağın fiziksel yapısını korur-iyileştirir, bitkilerin kökleri daha iyi gelişir, verimi arttırır. Ürün kalitesini arttırır.Zengin makro ve mikro besin maddeleri içeriğiyle toprağı zenginleştirir.Çevre dostu özelliğinden dolayı toprağı kirletmez. Kimyasal maddeler, tarımsal ilaçlarla kirlenmiş ve fazla ağır metal içeren toprağın iyileşmesini sağlar. Toprağın su tutma kapasitesini arttırır. Bu nedenle sulama sayısı azalır. Toprağın havalanma kapasitesini arttır, toprağın tava gelmesini kolaylaştırır.Bitkinin gelişimine olumlu etki yapar, hızlandırır. Erozyon riskini azaltır. Çünkü toprağın yüzeyindeki tanelerin kümeleşmesinde rol oynar.Sıkışık toprağın oluşumunu önler. Toprak yüzeyinde sert tabakaların oluşmasını önleyerek, kolayca işlenmesini sağlar.Toprakta mikroorganizmaların azalmasını önler, uygun seviyeye getirerek biyolojik dengenin kurulmasını sağlar. Bu mikroorganizmalar topraktaki besin maddelerinin yarayışlılığını arttırır, bitki tarafından alınmasını kolaylaştırır.Toprağın pH’ını ve sıcaklığını düzenler.

Scroll Up