TARASOIL ACID
  • Toplam Azot                                                      %15
  • Üre Azotu                                                          %15
  • Suda Çözülebilir Kükürttrioksit                         %40