IRONFEED 13
  • Suda Çözünebilir Demir                                 %13
  • EDTA Şelatlı Demir                                          %13