IRONFEED 48
  • Suda Çözünebilir Demir                       %6
  • EDDHA Şelatlı Demir                              %4.8