KRYSTAFEED SUMMER
  • Toplam Azot                                                       %7
  • Nitrik Azotu                                                       %3.5
  • Amonyum Azotu                                              %3.5
  • Suda Çözünebilir Potasyum                            %40
  • Suda Çözünebilir Kükürttrioksit                       %37