KYRSTAFEED ORANGE
  • Toplam Azot                                               %24
  • Nitrik Azotu                                                              %4
  • Amonyum Azotu                                                      %20
  • Suda Çözünebilir Kükürttrioksit                %45