12.8.30 +30 So3 KLORSUZ DAMLAMA GÜBRESİ

  • Toplam Azot                                    %12
  • Nötralamonyumsitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit        %30
  • Suda Çözünür Potasyumoksit         %8
  • Suda Çözünür Kükürttrioksit            %30