12.48.5 + 5 So3 KLORSUZ DAMLAMA GÜBRESİ

  • Toplam Azot (N)                               %12
  • Suda Çözünür Potasyumoksit        %48
  • Nötralamonyumsitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit              %5
  • Suda Çözünür Kükürttrioksit             %5