8.4.14 + TE (Deniz Yosunu,Amino Asit ve İz Element Katkılı)

  • Toplam Azot(N)                                                               %8
  • Üre Azotu                                                                         %8
  • Suda Çözünür Fosfor (P205)                                            %4
  • Suda Çözünür Potasyum (K20)                                      %14
  • Çinko(Zn)                                                                         %0.02
  • Bor (B)                                                                             %0.01
  • Bakır(Cu)                                                                         %0.02
  • Demir (Fe)                                                                      %0.02
  • Mangan(Mn)                                                                  %0.01
  • Molibden (Mo)                                                              %0.001