7.7.7 + TE (Deniz Yosunu,Amino Asit ve İz Element Katkılı)

  • Toplam Azot(N)                                                          %7
  • Üre Azotu                                                                    %7
  • Suda Çözünür Fosfor (P205)                                    %7
  • Suda Çözünür Potasyum (K20)                               %7
  • Çinko(Zn)                                                                     %0.02
  • Bor(B)                                                                           %0.01
  • Bakır (Cu)                                                                     %0.02
  • Demir (Fe)                                                                   %0.02
  • Mangan(Mn)                                                              %0.01
  • Molibden (Mo)                                                          %0.001