AMONIUM MIX(Deniz Yosunu,Amino Asit ve İz Element Katkılı)

  • Toplam Azot   (N)                                                   %21
  • Amonyak Azotu                                                      %16
  • Üre Azotu                                                                %5
  • Çinko (Zn)                                                          %0,02
  • Bor  (B)                                                               %0,01
  • Bakır (Cu)                                                            %0.02
  • Demir (Fe)                                                           %0.02
  • Mangan (Mn)                                                     %0.01
  • Molibden(Mo)                                                    %0.001
  • Kükürt(S)                                                             %24