AGROTECH Calcium +B

  • Suda Çözünür Kalsiyumoksit (CaO)                              %14
  • Suda Çözünür Bor(B)                                                       %0.3