AGROTECH Maxi Zn

  • Suda Çözünür Çinko (Zn)                                                   %8