AGROTECH KTS

  • Suda Çözünür Potasyumoksit(K2O)                          %42
  • Suda Çözünür Kükürttrioksit(So3)                             %25