RENOVA 18.18.18+ME
  • Toplam Azot (N)                                                              %18
  • Amonyum Azotu(N)                                                       %6,5
  • Üre Azotu (N)                                                                 %11,5
  • Suda Çözünür Potasyumoksit(K20)                              %18
  • Suda Çözünür Bakır(Cu)                                                %0,05
  • Suda Çözünür Demir(Fe)                                              %0,05
  • Suda Çözünür Mangan(Mn)                                         %0,05
  • Suda Çözünür Molibden (Mo)                                      %0.001
  • Suda Çözünür Çinko (Zn)                                              %0.05