%21 DCD AZOT

  • Toplam Azot (N)                                                   %21
  • DMMP  İnhibitörlü Amonyum Azotu (NH4)    %21
  • Amonyum İnhibitörlü (DMMP)                          %0.168

  • Bitki de daha homojen büyüme sağlar
  • Azotta uzun süreli etki gösterir
  • Daha az nitrat yıkanmasını sağlar
  • Daha az yanma riski vardır
  • İşgücü tasarrufu sağlar