%26 DCD AZOT

  • Toplam Azot (N)                                             %26
  •  DMMP İnhibitörlü Amonyum Azot(N)       %18.5
  • Nitrat Azotu                                                     %7.5

  • Bitki de daha homojen büyüme sağlar
  • Azotta uzun süreli etki gösterir
  • Daha az nitrat yıkanmasını sağlar
  • Daha az yanma riski vardır
  • İşgücü tasarrufu sağlar