%46 DCD AZOT

  • Toplam Azot (N)                                              %46
  • DMPB İnhibitörlü Üre Azotu (NH2-N)         %46
  • Amonyum İnhibitörü (DMPB)                       %0.57

  • Bitki de daha homojen büyüme sağlar
  • Azotta uzun süreli etki gösterir
  • Daha az nitrat yıkanmasını sağlar
  • Daha az yanma riski vardır
  • İşgücü tasarrufu sağlar